Loxam Group 2023 årsregnskab

25 MAR. — 25 MAR. 2030

Loxam Group når for første gang en omsætning på 2,6 milliarder euro og overskrider en milliard euro i omsætning på det franske hjemmemarked

Højdepunkter i 2023:

- Koncernomsætning på 2,6 milliarder euro i 2023, en stigning på 6,2 %.
- For første gang en omsætning på over 1 milliard euro i Frankrig, en stigning på 6,6 % i forhold til 2022.
- Nye opkøb: JIAB Hyrcenter i Sverige, som styrker koncernens fodaftryk i Skandinavien, og Motormac og A Geradora i Brasilien, som positionerer Loxam blandt de førende på dette marked.
- Forfølgelse af udviklingsstrategien omkring store internationale sportsbegivenheder med Rugby World Cup og underskrivelsen af partnerskabet med de Olympiske og Paralympiske Lege i Paris 2024.
- Forpligtelser til at reducere udledningen af drivhusgasser og en Carbon-bane valideret af tredjepartsreferenceorganisationen SBTi. Loxam, det første udlejningsfirma, der lever op til SBTi-kravene.
- Bemærkelsesværdige sikkerhedsresultater med en reduktion på 24% i antallet af ulykker, hvilket afspejles i et tilsvarende fald i ulykkesfrekvensen.
 

Solid præstation i en hidtil uset kontekst

Loxam, Europas førende maskinudlejningsfirma og nummer 4 på verdensplan i sektoren, havde endnu et rekordår i 2023 på trods af en hidtil uset kontekst for sektoren for offentlige arbejder og byggeri. Koncernens omsætning oversteg for første gang 2,5 milliarder euro, en stigning på mere end 6 %, og den nød godt af et udvidet geografisk fodaftryk og diversificeringsindsatsen. Resultaterne i Frankrig, Sydeuropa, Østeuropa og Brasilien understøtter koncernens udviklingsstrategi.

I Frankrig rundede omsætningen for første gang en milliard euro (+6,6 %), hvilket afspejler en stabil vækst i generalistforretningen og en fortsat udvikling i gruppens specialiserede aktiviteter.

Ved konstante valutakurser steg omsætningen i de nordiske lande med 3 % takket være igangværende store industriprojekter og købet af JIAB Hyrcenter i Nordsverige. Den negative effekt af valutakurserne forklarer faldet på 2,3 % i salget i 2023 ved aktuelle valutakurser.

Omsætningen i divisionen Rest of the World steg med 14,4 % til 804 millioner euro, hvilket gør den til koncernens næststørste division. Der var især godt gang i forretningen i Syd- og Østeuropa samt i Brasilien, hvor Loxam sidste år købte udlejningsfirmaerne Motormac og A Geradora og dermed firedoblede sin markedsandel.

Gérard Déprez, bestyrelsesformand for Loxam, kommenterer: " 2023 var et år med vedvarende vækst. Efter en exceptionel præstation i 2022 fortsatte vi med at vokse i 2023 i et særligt komplekst miljø, præget af vedvarende inflation og rentestigninger, der forstyrrede byggemarkedet alvorligt. For første gang omsatte vi for mere end en milliard euro i Frankrig. Denne præstation, der gentages år efter år, viser Loxam-modellens soliditet, vores uovertrufne ekspertise og vores evne til at reagere endnu bedre på vores kunders forventninger."
 

Enestående præstation på sikkerhedsområdet

2023 bød på en bemærkelsesværdig sikkerhedspræstation for koncernen med et markant fald i ulykkesfrekvensen i 2023 på 24 % på koncernniveau og 38 % i Frankrig. Denne præstation skyldes især implementeringen af et sikkerhedsbevidstheds- og styringsprogram, stærkt ledelsesmæssigt lederskab og deling af bedste praksis med datterselskaber med de bedste sikkerhedsresultater, såsom dem i Storbritannien, Skandinavien og Centraleuropa.

Stéphane Hénon, administrerende direktør for Loxam, kommenterer: "Sikkerhed er fortsat en topprioritet for koncernen. I år høster vi frugterne af tidligere investeringer med et stort fald i antallet af ulykker i forbindelse med vores aktiviteter. Som fortaler for løbende forbedringer ser jeg dette som et tegn på virksomhedens store modenhed, hvor vi nu er i stand til at drage fuld fordel af synergier mellem vores datterselskaber, også de internationale. Med en ulykkesfrekvens på 11 ulykker pr. million arbejdstimer er Loxam blandt de førende i Europa inden for sikkerhed i sin sektor."

Kontakt os

{{ actionLabel }}