CSR

LOXAM - Ansvarlig udlejning

CSR - MERE END BARE EN PLIGT - DET ER ET KALD!

Virksomhedernes sociale ansvar (CSR) har altid spillet en central rolle for LOXAM. Garantere en miljømæssig homogen og effektiv organisation, genanvende og genvinde udtjent materiel og overholde etiske regler har været en del af koncernens DNA i de sidste 50 år. Faktisk har LOXAM-koncernen altid taget de miljømæssige, sociale og samfundsmæssige spørgsmål alvorligt. Disse overbevisninger, som siden grundlæggelsen har været solidt forankret i koncernens grundstof, konkretiseres i form af daglige tiltag. Hos LOXAM er CSR ikke blot en realitet - det er en prioritet!
 

ALTID ANSVARLIG UDLEJNING!

Virksomhedernes sociale ansvar vinder stadig mere frem i det moderne samfund. Denne positive tilgang, som blev lanceret i 60'erne, har været en naturlig del af LOXAM's drift lige fra starten af. Selve konceptet bag udlejning er direkte knyttet til spørgsmålet om bæredygtighed. Desuden tager koncernen forskellige initiativer til fordel for en mere kontrolleret, forsvarlig og gennemsigtig aktivitet.
 

Dette ansvarlige engagement blev bekræftet, da koncernen i 1997 blev ISO 9001-certificeret og senere i 2010 blev ISO 14001-certificeret i hele det europæiske netværk. Fornyelsen af disse certificeringer i slutningen af 2015 understreger koncernens homogenitet og bæredygtighed og sikrer effektive ydelser af høj kvalitet. LOXAM har også fået fornyet MASE-certificeringen vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for alle LOXAM Power-afdelingerne og alle de LOXAM Access-afdelinger, 
der arbejder på sensitive industrielle områder. 

Koncernen har endvidere fået tildelt sikkerhedscertifikatet CSR i Holland. 
Det er det ansvarlig udlejning handler om - en tilgang der gavner alle!


SIKKERHEDEN ER EN TOPPRIORITET

Som engageret udlejer bestræber LOXAM sig på at opfylde sine kunders behov effektivt. Koncernen arbejder på at tilbyde stadig mere pålidelige og effektive maskiner, der tilpasser sig markedets krav. Der gennemføres kontinuerlige tiltag med henblik på at forbedre hverdagen, for det er én af koncernens prioriteter at beskytte brugernes og medarbejdernes fysiske integritet. Mens medarbejderne internt gøres opmærksomme på sikkerheden på arbejdspladsen, hviler LOXAM's engagement over for sine kunder på proaktive handlinger, der skal reducere og forhindre arbejdsskader og samtidig forbedre arbejdsmiljøet.
 

I den forbindelse afhænger sikkerheden - som er LOXAM’s største udfordring - af et højt niveau af professionalisme, 
der hviler på 4 grundprincipper:
 

    •     Systematisk kontrol af maskinerne inden de forlader afdelingen, og når de kommer tilbage igen efter endt udlejning.

    •     Sporbarhed af vedligeholdelse, kontrol og reparationer.

    •     Intervention på stedet, døgnet rundt - alle ugens dage.
    •     Anvendelse af fælles procedurer i hele koncernen bestående af forebyggende vedligeholdelse, planlægning af 
             serviceeftersyn i afdelingerne og outsourcing af reparationer.

EN EFFEKTIV MILJØBEVIDST STRATEGI

Hos LOXAM er miljøbeskyttelse helt naturlig: affaldssortering, genvinding af udtjente maskiner, reduktion af forbruget af fossile brændstoffer og vand m.m. Og resultaterne er tydelige at se. I 2015 opnåede vi: En reduktion på 7 % i forbruget af brændstof, genvinding af 1500 ton industrielt affald, genanvendelse af 216 ton husholdningsaffald og 38 ton farligt industrielt affald. Foruden disse handlinger kommer også de strenge tekniske retningslinjer, som har til formål at bekæmpe spild, sikre en bæredygtig maskinpark og begrænse støjgener, støvafgivelse osv. Eksempler er der nok af.
 

En tilgang som er blevet professionaliseret takket være centeret for materialegenvinding, som har være forløber på CSR-området. Dette center, som er beliggende i byen St Paterne i Sarthe-regionen, har siden dets grundlæggelse i 1995 repræsenteret koncernens bæredygtige engagement på området og styrket dens bestræbelser på at gå endnu længere inden for ydeevne, sikkerhed og miljøbevidsthed. Dette center, som strækker sig over et areal på over en hektar, beskæftiger sig med hele livscyklussen for koncernens maskiner lige fra køb (klargøring, design m.m.) til genanvendelse under nøje overholdelse af sikkerheds- og miljømæssige regler. LOXAM er for eksempel i stand til at genanvende 90 % af komponenterne i en minigraver.

ET SOCIALT ENGAGEMENT MED FLERE FACETTER

LOXAM lægger særlig vægt på at ledsage sine kunder og tage hensyn til deres behov. Det er almindelig sund fornuft at informere kunderne om de risici, der er forbundet med anvendelsen af maskinerne, understrege hvor vigtigt det er at overholde brugsvejledningen og hjælpe dem i gang, så de får mest ud af maskinerne, hver gang de lejes ud.

En streng intern kursuspolitik samt koncernens kursuscenter, der åbnede i Bagneux i Frankrig i 2008, giver medarbejderne mulighed for at opnå en bedre forståelse af deres fag, holde sig ajourført inden for de sidste nye maskiner, der udbydes til leje samt udvikle sig i virksomheden. I 2015 blev det til 40.500 kursustimer. Udveksling af viden, opretholdelse af gode og venlige relationer blandt alle medarbejdere i virksomheden samt medarbejdernes velbefindende, er naturligvis afgørende for koncernen, som ser mennesket som en reel drivkraft.
 

ETISKE PRINCIPPER

CSR skal også ses ud fra forretningsmæssige anliggender. Den upåklagelige og respektfulde adfærd, som koncernen ønsker af sine medarbejdere, gælder også for alle de andre berørte parter: kunder, leverandører og andre interessenter. Disse grupper skal overholde visse væsentlige regler, navnlig skal de til enhver tid udvise en sund og fair konkurrence samt professionalisme, særligt inden for pålidelighed og sikkerhed. Et etisk princip definerer således koncernens holdninger og grundlæggende værdier.
 

LOXAM, MEDLEM AF GLOBAL COMPACT

For at gøre CSR-engagementet bæredygtigt og stærkt, er LOXAM blevet medlem af Global Compact. Koncernen har, ved at underskrive denne verdensomspændende pagt, forpligtet sig til at støtte og anvende 10 grundlæggende principper inden for områder der omhandler menneskerettigheder, arbejds- og miljøstandarder samt korruptionsbekæmpelse.
 

DEN FØRSTE ANSVARLIGE UDLEJER I VERDEN DER ER BLEVET ANERKENDT SOM "MODEN"

I 2015 arbejdede koncernen for at forbedre sine praksisser og finde løsninger, der opfyldte samarbejdspartnernes og medarbejdernes behov. Efter en dybdegående undersøgelse, foretaget af SGS, som er verdensførende inden for certificering, blandt kunder, leverandører, personale og andre berørte parter, blev LOXAM's politik inden for samfunds- og miljømæssigt ansvar belønnet i Frankrig, i form af et ydelsescertifikat på niveau 3 (ud af 5) i henhold til ISO 26000:2010. Dette resultat blev vurderet til at være "modent" i henhold til et skema bestående af 400 evalueringspunkter.

Kontakt os

{{ actionLabel }}