billede af medarbejdere fra Loxam der modtager en pris for deres arbejde med diversitet i byggebranchen

LOXAMS CSR POLITIK

illustration der viser hvad Loxam's mål for at mindske CO2 udledninger henimod 2030

LOXAM'S 2030 MÅLSÆTNING
Vi har alle et stort ansvar overfor miljøet - og det gælder også i vores branche, som er en af de mest emissionsfyldte. Og det forpligter! For at reagere på klimakrisen, besluttede LOXAM i 2021 at formalisere og fremskynde et mangeårigt engagement i energiomstillingen. LOXAM koncernens mål for 2030 er, at sænke vores direkte CO2-udledninger med 50%, samt at få sænket vores indirekte udledninger med 30%.

illustration af en Loxam afdeling der har implementeret bæredygtige tiltag i tråd med Loxam's 2030 mål om at nedbringe direkte CO2-udledninger

DIREKTE UDLENINGER
Vores direkte udledninger er den mængde CO2, som er forbundet med vores afdelinger. Det dækker bl.a. over elektricitet, opvarmning og intern transport. Vi gør i LOXAM allerede meget for at begrænse vores udledninger ude i afdelingerne. F.eks. solceller på tage, konvertering af vores personbiler til el, optimering af bygningernes energiforbrug og respekt for naturen i afdelingernes nærområder - men der er stadig et stykke vej hen til en halvering af vores direkte. Illustrationen viser det scenarie vi arbejder henimod.

illustration der viser et batteri der lades op

INDIREKTE UDLEDNINGER
Snakker man om indirekte udledninger, så handler det om de udledninger som kommer fra vores kunder og leverandører. Selvom materiellet forlader vores afdelinger ønsker vi stadig, at tage ansvar for at sænke de udledninger som sker herefter. Derfor er LOXAM's målsætning at at sænke vores indirekte udledninger med 30% ved bl.a. at investere i mere bæredygtige løsninger, som f.eks. eldrevne maskiner.
LOXAM optog i 2022 et lån på omkring 1 milliard kroner for at sætte skub i denne omstilling.

Kontakt os

{{ actionLabel }}