Udskriv side Sitemap

Vision

Vi fastholder og udvikler vores position som markedets førende materieludlejningsvirksomhed i Danmark, såvel som i det øvrige Europa. Det gør vi ved, at være de bedste på både centrale og specialiserede områder.

 

Vi tilbyder vores kunder markedets højeste faglige kompetencer og udvikler de eksisterende, samt nye samarbejdsformer – både de, der er direkte rettet mod vores kunder og de, der vedrører de interne arbejdsgange i LOXAM. Visionen efterfølges ved, at vi efterlever vores seks værdier.
 

Mission

Vi udlejer kvalitetsmateriel og har et højt serviceniveau, så vi kan imødekomme vores kunders behov, til største tilfredshed for begge parter.

 

Værdier

LOXAM's værdisæt definerer, hvem vi er, og hvad vi står for. Vi ønsker, at blive oplevet som en kundeorienteret, fleksibel, kvalitetsudbydende og værdiskabende, nytænkende og troværdig virksomhed. Vi ønsker endvidere, at være en god arbejdsplads med en sund økonomi.

 

 

Definitionerne på vores værdier fortæller, hvordan vi omsætter ord til handling.

        

Kunde- og serviceorienteret   God arbejdsplads 
·       Vi vil være kundernes foretrukne partner    ·       Vi er èn virksomhed, der udnytter vores styrker 
·       Vi vil have markedets bedste service    ·       Vi vil kollektivt og individuelt være endnu bedre 
·       Vi vil vinde kundernes tillid    ·       Vi vil bruge vores TEAM ånd 
·       Vi vil samarbejde   ·       Vi vil forstå og respektere hinanden 
    ·       Vi vil have et sikkert arbejdsmiljø
     
Nytænkende   Troværdige
·       Vi vil være åbne for nye måder at tænke på   ·       Vi vil kende vores forpligtelser
·       Vi vil forholde os kritisk til faste normer   ·       Vi vil udvise ansvar og engagement
·       Vi vil omsætte tanker til handling   ·       Vi vil leve op til vores løfte
     
Værdiskabende   God økonomi
·       Vi vil skabe resultater   ·       Vi vil sørge for et fornuftigt forhold mellem risiko og fortjeneste
·       Vi vil udvikle løsninger   ·       Vi vil bruge vores ressourcer, hvor de giver det bedste afkast
·       Vi vil bruge vores viden og erfaring
 
  ·       Vi vil være en sund forretning