Udskriv side Sitemap

Små forbedringer reducerer skurvognes el-forbrug med 40 procent

Skurvogne og skurbyer rundt på landets mange tusinde byggepladser, kan med ganske fåtilpasninger spare op til 40 procent på elregningen – og reducere CO2-udledningen betydeligt.

Vores forventning er, at alle vores mandskabsvogne vil være omstillet til såkaldte LOXAM Energi+, som de energibesparende af slagsen kaldes, inden udgangen af 2011. Simpelthen fordi kunderne efterspørger dem.

Sparer penge og CO2

Listeprisen for at leje en energibesparende mandskabsvogn, er ellers ca. 300 kr. højere pr. måned i forhold til den traditionelle skurvogn. Men det er stadig en god forretning for entreprenørerne og bygherrerne, som kan reducere den månedlige elregning pr. skurvogn med op til 540 kr.

Det giver altså en nettobesparelse på op til 240 kr. pr. skurvogn om måneden. CO2-besparelsen for en mandskabsvogn af typen LOXAM Energi+ er op til 200.000 kg pr. måned.

Få forbedringer med stor effekt

”Det er ganske små forbedringer, der skal til, for at opnå den store besparelse i elforbruget. Desuden er det noget, vi kan gøre på alle mandskabsvogne. Man skulle tro, at der kun var besparelser at hente i vinterhalvåret, men det er ikke rigtigt. Skurvognene bruger normalt meget energi til opvarmning i sommerhalvåret også. Dels er gennemsnitstemperaturen pænt under de 20 grader, som vi skal over, før elvarmen slår fra, dels er der et stort forbrug til ingen verdens nytte om natten og i weekender. Med nat- og weekendsænkning kan vi reducere elforbruget betydeligt.

Og netop natsænkning er en af de tre små forbedringer, som gør mandskabsvognene mere energibesparende. Der monteres justerbar natsænkning på el-varmen, så mandskabsvognen kun opvarmes i den periode, hvor den bruges. En dørpumpe sættes på døren, så den lukker, og man undgår at fyre for fuglene. Endeligt monteres der lysfølere, så lyset kun er tændt, når der er folk i mandskabsvognen.

Ren samvittighed på Kgs. Nytorv

På NCC’s byggeplads ved den nye Metro Cityring på Kgs. Nytorv, står der i øjeblikket 18 af Loxams Energi+ mandskabsvogne. ”Det er en rar fornemmelse, at vi ikke brænder en masse unødig energi af til varme, når vi har fri,” siger afdelingschef René Meyer fra NCC, og tilføjer: ”Der er ikke nogen gener ved de energiforbedrede skure, men man skal lige vænne sig til lysfølere. Hvis man sidder meget stille og koncentreret ved Pc’en, så går lyset ud.”

Hos NCC Danmark fortæller indkøbschef Martin Scheibel, at baggrunden for bestillingen af energibesparende mandskabsvogne, skal findes i NCC’s generelle miljøpolitik. ”Fra første januar i år, er det blevet en generel standard hos NCC, at nyetablerede byggepladser skal udstyres med energibesparende mandskabsvogne. Det er et led i koncernens generelle bestræbelser på, at spare på energien og kunne fremlægge forbedringer i vores grønne regnskaber, år for år.” siger han.